Commissie Recr. Biljarten Bollenstreek

 

 Hierbij als bijlage de gehanteerde moyenne tabel . 


Het CRBB bestuur heeft besloten de uitgebreide moyenne tabel met Libre,Libre grote hoek, Kader 38/2 en 57/2 te gebruiken en is ook door biljartpoint gehanteerd.

Het besluit is genomen omdat steeds meer leden uit de avondcompetitie in de dag competitie willen spelen.

Spelers met een libre moyenne > 15, kader 38/2 > 7 ,kader 57/2 en libre grote hoek kunnen niet in de gewestelijke en N.K. finales meedoen.

Wij als district zijn autonoom en zijn gerechtigd om boven genoemd besluit te nemen en er is goedkeuring van het KNBB bestuur die ook inziet dat de reglementen en moyenne tabellen moeten worden aangepast maar dat gaat in de besluitvorming van de KNBB voor dit jaar niet lukken.

-- 
vriendelijke groeten wedstrijdleider Herman Bogaards. tel. 06-53174242 
 

Libre Interval Tabel Dagbiljarten 2017-1.pdf
Download

 

 
Commissie Recr. Biljarten Bollenstreek  |  wedstrijdleider#crbb.nl